Preu: 72 € trimestrals.

Dansa Infantil: 

La idea principal d’aquestes classes és la d’introduir, bàsicament a través del joc, els principis bàsics de moviment i dansa i estimular la capacitat creativa dels nens, la seva imaginació i capacitat d’expressió a través del cos. Treballarem en equip fonamentant l’esperit de cooperació. A través del moviment els infants desenvolupen el seu cos, la seva ment, la seva confiança i la seva habilitat per comunicar-se i expressar-se. Utilitzarem la música com  element d’interacció i motivació.

Dansa Adults:

Dedicarem la classe a despertar la consciènci corporal i sensorial, per portar el cos a un estat d’obertura on poder descobrir possibilitats de moviment. Treballarem la coordinació, la tonificació, la flexibilitat, el ritme, el desplaçament, el canvi de pes, l’impuls i la direcció, entre d’altres. Introduirem conceptes d’improvització i seqüències coreogràfiques concretes, relacionant el moviment amb la música. Acabarem a una part d’estiraments i relaxació per tal d’equilibrar el treball realitzat.

Contacte

Professora:
Ona Malleu

Horaris:

Nens: 
Dimarts de 17:15h a 18:10h

Adults (+16 anys):
Dimarts de 20:00h a 21:00h
Més Informació:
ona@espigadelescorts.cat

Amb el suport de: