Per dir-nos quelcom només cal que enviïs un correu a:

GENERAL: info@espigadelescorts.cat  – 93.419.44.20

O be a cada una de les nostres adreces especifiques:

CORAL: coral@espigadelescorts.cat

TEATRE: teatre@espigadelescorts.cat

ESCACS: escacs@espigadelescorts.cat

ROL: rol@espigadelescorts.cat

COR FARISTOL : faristol@espigadelescorts.cat

CURSOS:  cursos@espigadelescorts.cat

MATINS DE L’ESPIGA: matins@espigadelescorts.cat

NITS DE L’ESPIGA: nits@espigadelescorts.cat