Es prendran totes les mesures de suguretat COVID19 i es reduirà l’aforament al 50%