Dimecres 2 Març 2011

S’han aprovat les quotes de soci de L’Espiga per al 2011. Els rebuts anuals i del primer trimestre ja s’han passat.


QUOTES ESPIGA 2011

SOCI DE NUMERO 75 € Anuals

SOCI FAMILIAR 37,5 € Anuals
Familiars del soci de número (cònjuge i fills)

SOCI DE EDAT 37,5 € Anuals
Socis de més de 65 anys i amb 10 anys de socis.

SOCI JUVENIL 43 € Anuals
Socis entre 14 i 20 anys que no siguin socis familiars.

SOCI INFANTIL 32 € Anuals
Socis entre 0 i 13 anys.

SOCI PROTECTOR 31 € Anuals
No poden practicar Activitats ni Cursos ni tenir entrada reduïda o gratuïta als actes de l’entitat, ni podran ocupar càrrecs de junta.

RECARREC PER COBRAMENT TRIMESTRAL 1,80 € Anuals

Si creieu que la vostra quota actual no es correspon amb el que se us ha cobrat aquest any, podeu contactar amb la junta directiva.


Més, sobre…:

socis
,
Quotes